2014. augusztus 01. Péntek
Szajoli Kölcsei Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola

Tanévkezdő EMMInens 
Amit szülőnek és diáknak tudni érdemes
 
A dokumentum megtekintéséhez, kérem kattintson ide.

 
Kedves Olvasó! 
                                                                                          
Intézményünk szellemileg önálló, alkotó közösség, amelynek egyaránt fontos pillére a gyermek, pedagógus, szülő.

Büszkén vallom, nagyszerű intézmény vagyunk mi. Gyermekeink az iskolában nem csupán jól érzik magukat, de tudásban és emberi erényekben is gazdagodnak. Ennek egyik legfőbb garanciája a kiválóan felkészült nevelők közössége, intézményünk nevelőtestülete.

Kollégáim következetesen, nagy odaadással és okos szeretettel végzik munkájukat, ez az oka a sikeres verseny és felvételi eredményeknek.

Iskolánk és óvodánk a gyermekekért van, nálunk ők jelentik a legnagyobb értéket. Az elmúlt években hagyományainkat nemcsak megőriztük, de újakkal is gazdagítottuk.

Köszönöm kollégáim áldozatos, fáradságot nem ismerő munkáját, a szülők támogatását és diákjaink helytállását.
 

                                                 Némethné Gerecs Judit
                                                             igazgató
 
 Tájékoztató a 2014/2015-ös első osztályos beiskolázásról

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 22.§ (1)-(4), 23.§ (3) bekezdéseinek alapján a Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Kormányhivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az alábbiak szerint határozza meg.

Bővebben lásd itt!